Evidensbaserad förhörsteknik | utredningsmetodik

 

Vår utbildning i utredningsmetodik, förhörsmetodik, lögnens psykologi samt vittnespsykologi och strategiskt användande av bevis är evidensbaserade och håller världsklass!

Vårt samarbete med Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen med professor Pär Anders Granhag i spetsen har utmynnat i ett fantastiskt koncept. Konceptet resulterar i en ökad effektivitet och en högre kvalité i brottsutredningar vilket stärker rättssäkerheten betydligt. Våra utredningar är baserade på över 30 års erfarenhet av kvalificerade utredningar inom brott och arbetsmiljöolyckor.

Det ställs stora krav på en brottsutredare. Kvalitén på utredningen är självklart viktig och med hjälp av vetenskapliga tekniker och dessutom bättre förutsättningar för utredaren att lyckas med planering av och- utförandet av förhöret skapas mer rättssäkra utredningar.

Vår röda tråd, att skapa rättssäkra och effektiva utredningar, går igenom det ämnesutbud vi rekommenderar.

Innehåll:

 

  • Utredningsmetodik, planering och genomförande av utrednings processen.
  • Förhörsmetodik, planering, genomförande och uppföljning av förhöret, tekniker i utfrågningen och kopplingen till:
  • Bevisvärdering, hur förhörsledaren kan stärka bevisningen och förebygga att bevisningen inte går om intet.
  • Lögnens psykologi, metodiken som kan avslöja en lögnare.
  • Minnespsykologi, undanträngda upplevelser, medvetet undanhållande, metodiken som höjer möjligheterna till rätt minnesbild.
  • Vittnespsykologi, vårt främsta bevis. Hur vi motverka oriktiga utsagor och hur vittnets utsaga kan bli stärkt.
  • Kognitivt förhör, metodiken som kan får de glömda bilderna att bli klarare och de glömda minnesbilderna att träda fram.
  • Strategiskt användande av bevis, metodiken som vänt upp och ner på tidigare förhörs metoder. Att utforska alternativa möjligheter och säkra upp bevis för att kunna skapa en rättssäker utredning.
  • Personlighetsprofiler, skapar bättre förutsättningar till att mötas under ett förhör.
  • Mindfulness, detta kraftfulla verktyg som otvetydigt skapar fantastiska förutsättningar för förhörsledare till att genomföra ett kvalificerat förhör.