Utredningar av Olycksfall och Kränkande Särbehandling

 

Den avgörande faktorn i alla utredningar är att hitta de bakomliggande faktorerna till händelsen.

Våra utredningar är helt baserade på över 30 års erfarenhet av kvalificerade utredningar inom brott, arbetsmiljöolyckor och kränkande särbehandling. Utredningsmetodiken är evidensbaserad och kommer dels ifrån vetenskapliga forskningar inom forensisk psykologi från Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen, med professor Pär Anders Granhag i spetsen och dels från den Norska vetenskapliga utredningsmetodiken ”Faktaundersökelse” med professorerna Helge Hoel, Ståle Einarsen samt juristen Harald Pedersen.

Varumärkets trovärdighet är sårbar men stärks, om det görs en oberoende och opartisk utredning.

En kvalificerad utredning skall präglas av opartiskhet, objektivitet och juridisk kompetens. Den skall hålla en juridisk prövning men skall inte vara utpekande i skuldfrågan. Händelsen kan oftast vara mycket känslig, vi stöttar dig igenom hela processen.

Utredningen skall tydliggöra händelseförloppet och helheten i händelsen. Därför använder vi oss av M T O perspektivet för att hitta de bakomliggande orsakerna. Vi hjälper dig med att bygga barriären så det inte skall hända igen. Allt hittar du i den rapport som vi överlämnar till dig.

Till sist, det finns oftast mycket som organisationen inte kan bedöma eller hitta för att väga upp vågskålen. Det kan vi!

Vill du ha referenser så hör av dig…

 

             Utredningar:

 

  • Tillbud
  • Olycksfall
  • Kränkande Särbehandling
  • Brottsunderlag
  • Bedömningsunderlag