Dessutom stöttar vi er med …

Implementering av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor.

Hantering av inspektionsmeddelande och kravställningar från Arbetmiljöverket.

Riskhantering utifrån MTO-metoden. Det kan vara allt ifrån Kränkande särbehandling, maskiner, arbetsmoment till processer.

Halvdagars inspirationsföreläsningar med gruppövningar inom följande områden:
Stresshantering
Mindfulness
Beteendestilar
Grupputveckling
Organisatoriska och Social arbetsmiljö