Utbildningar i Arbetsmiljösäkerhet och Hälsa

 

Ett gott klimat på arbetsplatsen är helt avgörande för en organisations effektivitet!

Vår erfarenhet, efter många år inom arbetsmiljösäkerhet, har givit oss övertygelsen om att förutsättningarna till ett säkert och ett gott klimat på arbetsplatsen finns, om organisationen också fokuserar på det organisatoriska och sociala området. Vår röda tråd som går igenom vårt ämnesutbud, ger förutsättningar till att skapa ett säkert och ett gott arbetsklimat i organisationerna. Våra praktiska erfarenheter från riskhanteringar och olycksfallsutredningar samt kränkande särbehandlings utredningar kopplar vi in i vårt ämnesutbud.

När du har bestämt dig för att utveckla ditt arbetsmiljöarbete kan du lika väl göra det så ni håller en bra nivå juridiskt. Det är inte svårare, bara ett litet annat sätt att tänka. Du får tydlighet i organisationen, exempelvis rollerna, ansvaret och insikter om oss, vi fantastiska varelser, vi människor. Med våra verktyg underlättar arbetet till det goda klimatet.

Hälsa, ämnet som blir mer och mer betydelsefullt ju mer forskningen framskrider. Vi är övertygade om att träning, sömn, kost och återhämtning är starka faktorer till ett gott klimat på arbetsplatsen. Vi vill ge inspiration och verktyg till både individen, företaget och organisationen till hur vi kan bli hållbara, glada och kreativa människor.

Vi genomför utbildningar från två till fyra dagar. Tre dagars och fyra dagars är som regel uppdelade i två omgångar. Vi föreläser även inom alla områden i vårt programutbud, exempelvis vid ditt företags utvecklingsdagar.

 

Innehåll:

 

 • M – T – O, samspelet mellan Människa, teknik och organisation.
  Verktyget som tar ett helhetsgrepp om sättet att tänka och arbeta med arbetsmiljösäkerhet.
 • Säkerhetskultur, denna kraft finns i alla organisationer, och den kan vara stark. Vi hjälper dig att skapa energierna åt rätt håll.
 • AML, Arbetsmiljölagen, grundstenarna i det juridiska fundamentet. Vi förklarar på ett lättsamt och praktiskt sätt.
 • Beteendestilar, uppskattat och roligt ämne som ger oss möjligheter till att förstå oss fantastiska varelser. Vi lär dig hur vi kan nyttja allas olikheter.
 • Arbetsmiljöverkets Författningssamlingar. Vi tar ut de som är kopplade till er organisation och på ett stimulerande sätt får du flera ahaa!
 • Systematiskt arbetsmiljöarbetet. Det system som ger dig förutsättningar till att arbeta med arbetsmiljö på ett praktiskt och lätt sätt. Arbetsgivarens ansvar tydliggörs på ett bildligt sätt, lättförståeligt!
 • Grupputveckling, oerhört intressant och insiktsfullt ämne som ger förutsättningar till att klara och gå igenom det som händer i alla grupper.
 • Organisatorisk och Social arbetsmiljö. Ett viktigt ämne som är högaktuellt i dagens arbetsmiljöarbete. Vi hjälper dig att föra in ämnet i er vardag och vilka synergieffekter det kan bli!
 • Riskhantering, ett fundamentalt ämne i arbetsmiljöarbetet. Från ett juridiskt perspektiv, ett mycket viktigt ämne.
 • Mindfulness, ämnet som bara får större och större betydelse för att klara dagens påfrestningar. Tänk att modulera en hjärna som kan skapa harmoni i hela kroppen och minska de livsfarliga reaktioner som är så vanliga orsaker till tragiska olyckor.
 • Energi, Uppladdning och Kraft, hur vi fyller oss med styrka.
  Energi handlar om kost: Vad är kolhydrater, protein och fett och hur lagras dessa tre i vår kropp. Hur blir vi påverkade av vårt blodsocker? Vart finner vi mineraler och vitaminer?
  Uppladdning handlar om att ladda våra batterier med hjälp av vila:Vad händer när vi sover? Varför behöver hjärnan återhämtning? Hur påverkas våra hormoner av vila och beröring? Kort intro till Mindfulness. Hitta Pausen!
  Kraft handlar om fysisk aktivitet: Varför är kondition bra för hjärnan? Hur kan muskelkraft skydda mot värk? Vad är bindväv? Varför blir du glad av träning? Kan man sänka sitt blodtryck?
 • Händelseutredning, med evidensbaserad utredningsmetodik hitta de bakomliggande orsakerna till tillbud och olyckor. Byggande av barriärer i MTO perspektiv, så de inte händer igen.
 • Krishantering, när olyckan, tillbudet som är allvarligt händer, är det otroligt skönt att ha en krisgrupp som vet hur hanteringen av den tragiska händelsen skall går till. Vi har stor erfarenhet av dessa händelser och vi ger dig en utbildning som är anpassad till verkligheten. Tillsammans med er, organiserar, funktions sätter och uppdrags sätter krisgruppen. En kul och viktig övning finns ju givetvis med, mycket uppskattad och rolig…
 • Säkerhetsutbildning, vi hjälper dig att klara av att hantera olika situationer där din säkerhet är i fokus. Förebyggande arbete, händelsestyrt i den akuta situationen och det efterföljande arbetet med hjälp av handlingsplaner. Allt styrt efter din verksamhet.
 • Olycksfallsutredningar, med evidensbaserad utredningsmetodik lär vi dig hur du gör intervjuer, hanterar vittnespsykologi, lögnens psykologi och upprättar en grafisk händelse analys. Tydlighet, objektivitet och opartiskhet är ledorden för att hitta de bakomliggande orsakerna till händelsen.