Utveckling av effektiva team och system

 

Utveckla era arbetsgrupper till effektiva team

 

Få in ny energi och kunskap i dina arbetsgrupper
Ta reda på era utvecklingsområden gällande den Organisatoriska och Sociala arbetsmiljön genom att låta oss hjälpa er med en grundlig enkätundersökning. Utifrån de sammanställda svaren från oss kan ni därefter skapa effektiva handlingsplaner.

Känner ni att det behövs ny energi eller fördjupad kunskap in er era arbetsgrupper? De ämnen som bygger vår grundläggande Arbetsmiljöutbildning kan ni även boka ämnesvis under en hel eller halvdag. Dessa fokuseringsdagar skräddarsyr vi för att passa er arbetsgrupp med föreläsningar, gruppövningar och reflektionstid.

 

 

Ett enkelt och praktiskt system både förenklar och gör arbetsmiljöarbetet effektivt.
Vi stöttar dig med att införa systemet som myndigheten kräver. Det är baserat på AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är lite pyssel att få in de forum som skall fungera samt de roller och dokument som krävs för att göra hela verksamheten tydlig för alla. Det är dock värt det arbetet för med ett fungerande system så finns det bara vinnare. Synergieffekterna lär inte vänta på sig.
I skrivande stund håller vi på att utforma ett digitalt system som skall hjälpa dig i både planering och utförande av de arbetsuppgifter som står på agendan. Det blir ett praktiskt och enkelt system som ger alla, både medarbetare och chefer tydlig bild hur arbetsmiljöarbetet fortgår och vad som är på gång. Givetvis finns data i systemet så chefer i organisationen kan se att arbetet fungerar och fortskrider som planerat. Vi söker nu några organisationer som är intresserade att vara med och prova ut systemet mot en reducerad kostnad för systemet.

 

 

Har ni fått inspektionsmeddelande eller föreläggande från Arbetsmiljöverket?
Med vår inspektörserfarenhet från Arbetsmiljöverket kan vi stötta er i att lösa och svara på kraven från myndigheten.

 

 

Känns det övermäktigt att ta fram de riskhanteringar som behövs?
På plats hos er kan vi guida er genom processen eller utföra själva riskhanteringen. Det kan vara allt ifrån en fysisk, exempelvis maskin, maskin-line, arbetsmoment mm till social riskhantering, exempelvis om utbrändhet eller kränkande särbehandling.

 

 

Vi erbjuder Mindfulnesscenters väl utprövade träningsprogram framtaget av läkare Ola Schenström: Mindfulness på arbetsplatsen.
Den nya författningssamlingen Organisatorisk och Social arbetsmiljö anger att vi måste främja hälsa och förebygga ohälsa på våra arbetsplatser. Ett sätt att främja hälsa är att utöva Mindfulness då det skapar återhämtning för både kropp och själ. När vi utreder arbetsplatsolyckor ser vi ofta att en av orsakerna är att man inte hann hitta pausen. Mindfulness är ett sätt att stimulera till att agera istället för att reagera på impulser. När vi utbildar företag runt om i Sverige i arbetsmiljö märker vi av ett stort behov av lära sig ett sätt att hantera stress och öka sin fokuseringsförmåga. Mindfulness hjälper vår plastiska hjärna att träna upp förmågan att fokusera. Träningen ger också god kroppskontakt så att vi tidigt kan fånga upp signaler på stress. För oss är Mindfulness ett sätt att minska risken för olyckor och ohälsa samt att främja hälsa och öka fokuseringsförmåga, kreativitet, lugn och glädje på arbetsplatsen.

Träningsprogrammet löper under 6 eller 12 veckor. Varannan vecka sker handledarträffar på arbetsplatsen, 1 ½ timme per tillfälle. Däremellan arbetar deltagarna med egen daglig träning via en e-kurs för att få en fin rutin som skapar goda, långtgående effekter.

 

 

Vi är övertygade om att träning, återhämtning och kost är starka faktorer till ett gott klimat på arbetsplatsen.
Vi vill ge inspiration och verktyg till både individen, företaget och organisationen till hur vi kan bli hållbara, glada och kreativa människor. Vi har inspirationsdagar och föreläsningar i “Energi, Uppladdning och Kraft – hur vi fyller oss med styrka.”
Energi handlar om kost:

Vad är kolhydrater, protein och fett och hur lagras dessa tre i vår kropp. Hur blir vi påverkade av vårt blodsocker? Vart finner vi mineraler och vitaminer? Vad är Anitinflammatorisk livstil?
Uppladdning handlar om att ladda våra batterier med hjälp av återhämtning:
Vad händer när vi sover? Varför behöver hjärnan återhämtning? Hur påverkas våra hormoner av vila och beröring? Kort intro till Mindfulness. Hitta Pausen!
Kraft handlar om fysisk aktivitet:
Varför är kondition bra för hjärnan? Hur kan muskelkraft skydda mot värk? Vad är bindväv? Varför blir du glad av träning? Kan man sänka sitt blodtryck?