Införande och utveckling av arbetsmiljösystem

Ett enkelt och praktiskt system både förenklar och gör arbetsmiljöarbetet effektivt.

Vi stöttar dig med att införa systemet som myndigheten kräver. Det är baserat på AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det är lite pyssel att få in de forum som skall fungera samt de roller och dokument som krävs för att göra hela verksamheten tydlig för alla. Det är dock värt det arbetet för med ett fungerande system så finns det bara vinnare. Synergieffekterna lär inte vänta på sig.

I skrivande stund håller vi på att utforma ett digitalt system som skall hjälpa dig i både planering och utförande av de arbetsuppgifter som står på agendan. Det blir ett praktiskt och enkelt system som ger alla, både medarbetare och chefer tydlig bild hur arbetsmiljöarbetet fortgår och vad som är på gång. Givetvis finns data i systemet så chefer i organisationen kan se att arbetet fungerar och fortskrider som planerat.

Vi söker nu några organisationer som är intresserade att vara med och prova ut systemet mot en reducerad kostnad för systemet.