OM OSS

Vi är ett konsult- och utbildningsbolag med ambitionen att genom ett tätt samarbete med forskningsvärlden och stor egen praktisk erfarenhet erbjuda högkvalitativa tjänster inom områdena arbetsmiljösäkerhet och hälsa, utredning av olycksfall och kränkningar, utveckling av effektiva team samt utredningsmetodik. Vi utbildar inom dessa områden och genomför även operativa arbeten med bland annat avancerade olycksfallsutredningar. När vi har bron mellan teori och praktik skapar vi en tydlig verklighetsanknytning till våra utbildningar.

 

Vi är ett team som brinner för att skapa gott klimat på Sveriges arbetsplatser.

 

 

Företagets historia

Con-Edu Konsult AB bildades 2002 som ett utbildningsföretag av Gill och Royne Nilsson. De såg att ett utvecklingsbehov av utredningsmetodik och förhörstekniker behövdes för att öka rättssäkerheten vid polisiära utredningar. Kommunikationen vid utredningarna visade sig vara en av nycklarna till ett bättre utredningsresultat.
Royne påbörjade ett samarbete med Psykologiska instutionen vid Göteborgs Universitet och Professor Pär Anders Granhag för att vetenskapligt undersöka och utveckla metoder för utredningsmetodiken och dess områden. Utfallet av samarbetet resulterade i nya effektivare metoder och betydligt mer rättssäkra utredningar. Utredningsmetodiken är vetenskapligt verifierade i ett flertal forskningsrapporter. För att stärka effekten ytterligare kopplade Royne också till sig experter i ämnena personprofilering, kulturproblematik, lögnens och minnets psykologi samt juridik.

Utbildningspaketet rönte stor uppmärksamhet i landets utredningskretsar. Framgången blev så stor att även utländska utredningsorganisationer blev intresserade, vilket har medfört att Con-Edu har utbildat och föreläst i flera länder, bland annat på FBI Headquater i Washington och Rikskriminalen i Norge.

Roynes mångåriga samarbetspartner, Bengt Husberg, övertog ledningen av företaget 2013. Samarbetet med Göteborgs Universitet fortgår som tidigare och utvecklas ständigt. När ägarförhållandena förändrades och expertkompetens inom Arbetsmiljösäkerhet och Hälsa kom in i företaget breddades verksamheten ytterliggare. Utvecklingen inom Arbetsmiljösäkerhet tog fart och med medarbetare och specialister inom arbetsmiljöområdet utarbetades ett utbildningspaket som är unikt i Sverige. Utbildningarna har rönt stor framgång och flera koncerner har beslutat att använda Con-Edu som utbildare inom Arbetsmiljösäkerhet och Hälsa.

Utredningar av arbetsplatsolyckor och kränkande särbehandling efterfrågades och med avancerad utredningsmetodik, intervjuteknik och vittnespsykologi  utarbetades och applicerades en metodik för utredning av arbetsplatsolyckor och kränkande särbehandling som inte tar upp skuldfrågan utan är fokuserad på att hitta direkta bakomliggande orsaker till olyckan. Utredningen föreslår införande effektiva barriärer så att olyckan inte händer igen.

Utredningarna av arbetsplatsolyckor har rönt stor uppmärksamhet inom rättsväsendet.
Con-Edu har stöttat företag och medarbetare som råkat ut för tragiska händelser och även stöttat i den kommande rättsprocessen.

 

Integritetspolicy

SÅ HANTERAR CON-EDU DINA UPPGIFTER
Vi på Con-Edu respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som Con-Edu behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig
Con-Edu Konsult AB (org nr 556649-3473, Ängsvaktaregatan 3 441 38 Alingsås) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du några frågor rörande behandling av dina personuppgifter vänligen maila till bengt.husberg@con-edu.com

Vems uppgifter behandlar vi?
Con-Edu hanterar kunders uppgifter i och med att vi har en relation i form av försäljning av tjänster och utbildning samt av programvara för systemutveckling. Vi hanterar alltid all personinformation med största sekretess och med diskretion.

Hur använder vi och skyddar personuppgifter?
1. Vad använder vi dina personuppgifter till?
I samband med att vi har möte, mejlar eller ringer så noterar vi i vårt CRM system vad vi kom överens om, eller när vi eventuellt skulle kontaktas nästa gång. När vi gör en olycksfallsutredning tas namnuppgifter och telefonnummer samt de vittnesutsagor som lämnas vid intervjuer nedskrives. Dessa nedskrivna intervjuer läses endast av utredaren, medhjälpare och av vittnet själv.
2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?
Namn, E-postadress, Mobiltelefonnummer samt företagsnamn.
3. Hur har vi samlat in dina personuppgifter?
När vi på något sätt kontaktat och skall ha en vidare dialog så lägger vi in namn, E-postadress, mobilnummer samt företagsnamn.
4. Med vem delar vi informationen?
Vi delar dina personuppgifter i vårt CRM mellan vårt team samt faktureringsuppgifter med Ekonomiavdelningen.
5. Vilka rättigheter har du?
Radering av personuppgifter: Du kan begära att dina personuppgifter raderas när som helst.
Rätt att göra invändning: Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter.
Rättelse av personuppgifter: Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.
Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag: Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag.
6. Hur länge behåller vi informationen?
Vi arbetar ofta länge med våra kunder, därav att kunderna är återkommande köpare av våra tjänster, utbildningar samt under den eventuella juridiska prövning som kan ske vid olycksfall.
Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det om vi inte är skyldiga att behålla informationen enligt avtal med arbetsgivaren.

LAGLIG GRUND
För att vi som företag ska kunna spara olika individers personuppgifter måste vi ha en laglig grund till detta. Har vi ingen laglig grund kan vi inte behandla dina personuppgifter. Det finns sex stycken lagliga grunder under GDPR och det är tre som är aktuella för oss på Con-Edu Konsult AB:
Samtycke – Du som person har gett oss din uttryckliga tillåtelse att hantera dina personuppgifter till vissa ändamål som du tydligt fått information om. Detta ska med fördel vara skriftligt. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och då måste vi sluta med den specifika behandlingen.
Avtal – Du har ingått ett avtal med oss. Vi får hantera dina personuppgifter till att uppfylla de villkoren som finns i avtalet.
Berättigat intresse – Vårt intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse och risken för att kränkning av din personliga integritet utsätts för risker är väldigt små

VÅRA KONTAKTUPPGIFTER
Om du vill komma i kontakt med oss på Con-Edu Konsult AB rörande dina personuppgifter kan du skicka ett e-post till bengt.husberg@con-edu.com. På samma adress kan du: Begära att få ut ett registerutdrag, begära ändring eller radering av dina personuppgifter. Anmäla om du misstänker att dina personuppgifter på något sätt kommit obehörig tillhanda genom vår behandling eller genom våra tredjepartsleverantörers behandling. Skicka in synpunkter eller förslag rörande vår Integritetspolicy. Ställa frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

TILLSYNSMYNDIGHET
Om du anser att Con-Edu Konsult AB på något sätt brutit i vår hantering av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen. De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.
Kontaktuppgifter: Telefon: 08-657 61 00, E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm