Con-Edu breddar sitt verksamhetsområde

Con-Edu kommer nu att bredda sina utredningar till att även omfatta Organisatorisk och Social arbetsmiljö. Med hjälp av ny forskning från Linköpings Universitet kommer en metod framarbetas för att utreda kränkande särbehandling och mobbing inom arbetslivet. Vi kommer också jobba fram verktyg inom fokusering och närvaroträning för att skapa så goda förutsättning som möjligt till[…]

En hel koncern väljer Con-Edu till utbildare inom Arbetsmiljösäkerhet & Hälsa

Under 4 1/2 år har Con-Edu fått förtroendet att utbilda Stora Enso’s arbetsledare och skyddsombud i Arbetsmiljösäkerhet och Hälsa. Under september månad inledde vi även utbildningen för den internationella koncernledningen. Ämnena var MTO, det juridiska ansvaret och det så viktiga ämnet Organisatorisk och Social arbetsmiljö.   Några omdömen från deltagare: – Bra ihopsatt kurs mellan paragrafer[…]

Con-Edus utredningar av dödsolyckor under det senaste året

Under senaste året har Con-Edu utrett flera arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. Olyckor som absolut inte får hända på arbetsplatserna men där olika faktorer inom M-T-O samt kulturen har samspelat och skapa tragiska konsekvenser. Dödsolyckorna har skett inom följande branscher runt om i Sverige: Fallolycka vid byggnation i Östergötland Klämolycka vid processanläggning i Östergötland Trafikolycka inom[…]

Con-Edu utbildade Stora Enso Packaging Solutions Sweden i olycksfallsutredning

Stora Enso vill höja kvalitén på sina olycksfall och tillbudsutredningar, därför fick Con-Edu uppdraget att utbildade Stora Enso Packaging Solutions Sweden i olycksfallsutredning. I de tre enheterna, Jönköping, Skene och Vikingstad, fick Stora Ensos utredare utbildning i vittnespsykologi, minnespsykologi, utredningsmetodik, MTO, grafisk händelseanalys och intervjuteknik. Delar av utbildningsmaterialet var hämtat från vårt samarbete med Göteborgs[…]

Con-Edu tränade Valmet i Krisplanering och Krishantering

Utbildningen genomfördes tillsammans med utvald personal från Valmet. En Krisgrupp med funktioner och arbetsuppgifter organiserades. Under utbildningen upprättades en handlingsplan som stöd vid en krissituation. När den teoretiska delen var avklarad övades krisgruppen i två senario, där funktionerna fick praktisera sina arbetsuppgifter. Ett uppskattat inslag var övningsmomentet med skådespelare som fick de media ansvariga att[…]

Uppdrag att utreda Arbetsplatsolyckor

Con-Edu har under våren utrett flera allvarliga arbetsplatsolyckor, tyvärr några olyckor med dödlig utgång. Våra duktiga utredare har med stor framgång biträtt företag med att få fram händelseförloppet och hittat de direkta och bakomliggande orsakerna som bidrog till olyckan. Utredningen tar också fram faktorer som belyser helhetsbilden av företagets säkerhetsarbete. Eftersom de erfarna utredarna har den[…]

Con-Edu har fått fler uppdrag inom koncernen Stora Enso

Stora Enso Hylte har beslutat, efter en väl genomförd pilotutbildning,  att genomföra en utbildningsinsats inom Arbetsmiljöområdet för alla sina anställda. Utbildningen är en tvådagars kurs och omfattar Arbetsmiljösäkerhet och hälsa. Detta är en omfattande satsning av Stora Enso som skall skapa säkerhetsmedvetenhet, förmåga att skapa bra klimat och bra säkerhetskultur inom företaget. Vi är mycket stolta över detta förtroende,[…]

Con-Edu tränar Hollands motsvarighet till Ekobrottsmyndigheten

Con-Edu med instruktörerna Bengt Husberg och Royne Nilsson genomförde i mars månad, för andra året i rad, en utbildningsinsats inom ämnet förhörslära och utredningsmetodik, för den Holländska FIOD Belastingdienst och SPV Opleidingspartner voor Politie en Veiligheid. Ämnesområdena ”Lögnens psykologi” och ”Strategiskt användande av bevis” (SUE) avhölls under två dagar på en konferensanläggning ca 3 mil[…]