Kortlek som skapar gott klimat på din arbetsplats!

Under våra arbetsmiljöutbildningar märker vi att det finns en viss osäkerhet kring hur man praktiskt kan arbeta med föreskrifterna Systematiska Arbetsmiljöarbete samt Organisatorisk och Social Arbetsmiljö.

Därför har vi skapat ett hjälpmedel där både oerfarna och erfarna arbetsledare kan hålla korta och effektiva arbetsmöten med sina medarbetare.

Med hjälp av en kortlek, med material till 100 möten, kan de nu på ett systematiskt sätt öka sin kunskap, säkerhet och hälsa.

Inför varje möte dras ett kort med en frågeställning/uppgift/aktivitet. Arbetsledaren och medarbetarna löser dessa tillsammans för att samverka till att skapa gott klimat på sin arbetsplats.

Kortleken har tre teman: Samarbete & Respekt Hälsa & Trivsel Ordning & Reda

Exempel:
Tydliga mål: För att minska risken för belastning och stress som i sin tur är grogrund för konflikter är en tydlig målbild viktig. Vilka central mål har företaget? Vilka mål har gruppen?
Upplärning: Hur skickliga är vi på upplärning. Vad behöver vi utvecklar och hur?
Du gör skilland: Hur starkt känner personalen att deras arbete i företaget gör skillnad? Be var och en i gruppen berätta.
Vad gör vi rätt: Det är många gånger lättare att fokusera på det som inte fungerar istället för det som har gått bra. Låt alla samla ihop veckans/månadens framgångar och redovisa dessa på nästa möte.
Hjälper vi varandra: Hur agerar ni när ni märkar att någon inte mår bra. Diskutera inom gruppen hur ni tycker att man bäst ska gå tillväga.

Vill ni också ta hjälp av kortleken för att få fart på era möten?
Skicka ett mail till karin.paulsdotter@con-edu.com med din adress så skickar vi den till er.
Kortleken kostar 215 kr + moms + frakt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *