Kortlek som skapar gott klimat på din arbetsplats!

Under våra arbetsmiljöutbildningar märker vi att det finns en viss osäkerhet kring hur man praktiskt kan arbeta med föreskrifterna Systematiska Arbetsmiljöarbete samt Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. Därför har vi skapat ett hjälpmedel där både oerfarna och erfarna arbetsledare kan hålla korta och effektiva arbetsmöten med sina medarbetare. Med hjälp av en kortlek, med material till[…]