Con-Edu breddar sitt verksamhetsområde

Con-Edu kommer nu att bredda sina utredningar till att även omfatta Organisatorisk och Social arbetsmiljö. Med hjälp av ny forskning från Linköpings Universitet kommer en metod framarbetas för att utreda kränkande särbehandling och mobbing inom arbetslivet. Vi kommer också jobba fram verktyg inom fokusering och närvaroträning för att skapa så goda förutsättning som möjligt till[…]

En hel koncern väljer Con-Edu till utbildare inom Arbetsmiljösäkerhet & Hälsa

Under 4 1/2 år har Con-Edu fått förtroendet att utbilda Stora Enso’s arbetsledare och skyddsombud i Arbetsmiljösäkerhet och Hälsa. Under september månad inledde vi även utbildningen för den internationella koncernledningen. Ämnena var MTO, det juridiska ansvaret och det så viktiga ämnet Organisatorisk och Social arbetsmiljö.   Några omdömen från deltagare: – Bra ihopsatt kurs mellan paragrafer[…]

Con-Edus utredningar av dödsolyckor under det senaste året

Under senaste året har Con-Edu utrett flera arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. Olyckor som absolut inte får hända på arbetsplatserna men där olika faktorer inom M-T-O samt kulturen har samspelat och skapa tragiska konsekvenser. Dödsolyckorna har skett inom följande branscher runt om i Sverige: Fallolycka vid byggnation i Östergötland Klämolycka vid processanläggning i Östergötland Trafikolycka inom[…]