Con-Edu utbildade Stora Enso Packaging Solutions Sweden i olycksfallsutredning

Stora Enso vill höja kvalitén på sina olycksfall och tillbudsutredningar, därför fick Con-Edu uppdraget att utbildade Stora Enso Packaging Solutions Sweden i olycksfallsutredning. I de tre enheterna, Jönköping, Skene och Vikingstad, fick Stora Ensos utredare utbildning i vittnespsykologi, minnespsykologi, utredningsmetodik, MTO, grafisk händelseanalys och intervjuteknik. Delar av utbildningsmaterialet var hämtat från vårt samarbete med Göteborgs[…]

Con-Edu tränade Valmet i Krisplanering och Krishantering

Utbildningen genomfördes tillsammans med utvald personal från Valmet. En Krisgrupp med funktioner och arbetsuppgifter organiserades. Under utbildningen upprättades en handlingsplan som stöd vid en krissituation. När den teoretiska delen var avklarad övades krisgruppen i två senario, där funktionerna fick praktisera sina arbetsuppgifter. Ett uppskattat inslag var övningsmomentet med skådespelare som fick de media ansvariga att[…]