Uppdrag att utreda Arbetsplatsolyckor

Con-Edu har under våren utrett flera allvarliga arbetsplatsolyckor, tyvärr några olyckor med dödlig utgång. Våra duktiga utredare har med stor framgång biträtt företag med att få fram händelseförloppet och hittat de direkta och bakomliggande orsakerna som bidrog till olyckan. Utredningen tar också fram faktorer som belyser helhetsbilden av företagets säkerhetsarbete. Eftersom de erfarna utredarna har den[…]