VÄLKOMMEN TILL CON-EDU AB
Utbildning - Utredning - Utveckling
inom Arbetsmiljösäkerhet.
EVIDENSBASERADE UTREDNINGAR
Vi hittar de bakomliggande orsakerna till
arbetsplatsolyckor och kränkningar.
ARBETSMILJÖSÄKERHET
Vi har utbildningskoncept i världsklass
som skapar gott arbetsklimat.
UTVECKLA DIN ORGANISATION
Införande och utveckling av
effektiva team och system.
MED LEDANDE FORSKARE
har vi utarbetat utredningsmetodik
med forensisk psykologi.

Tjänster

Vi är ett konsultbolag som arbetar med utbildning, utredning och utveckling av företag inom området arbetsmiljösäkerhet.

UTBILDNINGAR I ARBETSMILJÖSÄKERHET OCH HÄLSA

Vi har ett unikt programutbud som får deltagarna att tydligt se sambanden mellan den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön. De kommer också upptäcka vilka ”krafter” det är som påverkar säkerheten och företagskulturen. De får flera enkla och praktiska verktyg för att direkt komma igång med arbetsmiljöarbetet.

UTREDNINGAR AV OLYCKSFALL OCH KRÄNKNINGAR

Med evidensbaserad utredningsmetodik utreder Con-Edu för företagets räkning allvarliga olycksfall och kränkande särbehandling på arbetsplatser. Företagets varumärke stärks med en objektiv, opartisk och rättssäker utredning.

UTVECKLING AV EFFEKTIVA TEAM OCH SYSTEM

Vi hjälper företag att utveckla ett gott arbetsklimat, bland annat genom implementering av det systematiska arbetsmiljöarbetet, utföra riskhanteringar samt leda mindfulnesskurser, som i ett led i det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet. Vi stöttar även om företagen har fått inspektionsmeddelande eller föreläggande från Arbetsmiljöverket.

EVIDENSBASERAD UTREDNINGMETODIK OCH FÖRHÖRSTEKNIK

Med framforskad metodik inom forensisk psykologi utbildar vi inom vittnespsykologi, lögnens psykologi, minnespsykologi samt hur man bedömer uppgifter som kommit in från annat håll. Dessa kunskaper ger deltagarna verktyg att genomföra kvalificerade och rättssäkra utredningar både inom brottmål och olyckor i sina verksamheter.

OM OSS

Vi brinner för att skapa gott klimat på Sveriges arbetsplatser.

Vi är ett konsult- och utbildningsbolag med ambitionen att genom ett tätt samarbete med forskningsvärden och med stor egen praktisk erfarenhet erbjuda högkvalitativa tjänster inom arbetsmiljösäkerhet och hälsa, utredning av allvarliga olyckor och kränkande särbehandling, utveckling av effektiva team och system samt inom utredningsmetodik och förhörsteknik. Företaget startades 2003 och har sedan dess bedrivit utbildning inom arbetsmiljösäkerhet och hälsa, förhörsteknik och utredningsmetodik. Vi utreder även allvarliga arbetsplatsolyckor runt om i Sverige. Våra utredningar är helt baserade på över 30 års erfarenhet av kvalificerade utredningar inom brott, arbetsmiljöolyckor och kränkande särbehandling.

  • UTBILDNING
  • UTREDNING
  • UTVECKLING
  • Juridik

Vårt Team

Svårslagen kombination av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet
Uploaded image

Bengt Husberg

VD, Expert på arbetsmiljö
Bengt har mångårig erfarenhet från polisen som utredare, utvecklare samt operativ ledning. Har arbetat på Arbetsmiljöverket som utredningsspecialist inom olycksfall. Dessutom mångåriga erfarenheter från utlandsuppdrag, bl.a. inom UN.
Uploaded image

ULRIKA MELLIN

Föreläsare och utbildare
Ulrika är personalvetaren som har kunskap inom arbetslivets pedagogik, företagsekonomi och organisationsfrågor. Hon föreläser och utbildar inom arbetsmiljö, konfikthantering, ledar- och medarbetarskap. Hon handleder chefer och medarbetare.
Uploaded image

KARIN PAULSDOTTER

Föreläsare och utbildare
Karin är textilteknikern som blev Hälsocoach och Mindfulness-instruktör med inriktning stress på arbetsplatser. Hon föreläser och utbildar inom Arbetsmiljö, Mindfulness, Beteendestilar, Grupputveckling samt OSA.

Vad våra kunder säger om oss

Ett axplock av utlåtanden

Nyheter

Kontakta Oss

Ring eller maila oss gärna om du har frågor eller vill komma i kontakt
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.